• Recombinant Ashbya gossypii Phosphatidylglycerol/phosphatidylinositol transfer protein (NPC2)

    Recombinant Ashbya gossypii Phosphatidylglycerol/phosphatidylinositol transfer protein (NPC2)