• Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit GPI1 (GPI1)

    Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit GPI1 (GPI1)