• Recombinant Ashbya gossypii Glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis protein 11 (GPI11)

    Recombinant Ashbya gossypii Glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis protein 11 (GPI11)