• Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit GPI15 (GPI15)

    Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit GPI15 (GPI15)