• Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase GPI2 subunit (GPI2)

    Recombinant Saccharomyces cerevisiae Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase GPI2 subunit (GPI2)