• Recombinant Ashbya gossypii Glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis protein 11 (GPI11), partial

    Recombinant Ashbya gossypii Glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis protein 11 (GPI11), partial