• PI3KC3, CT (E834) (Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, PtdIns-3-kinase type 3, PI3-kinase type 3, PI3K type 3, Phosphoinositide-3-kinase class 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, vps34) Antibody

    PI3KC3, CT (E834) (Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, PtdIns-3-kinase type 3, PI3-kinase type 3, PI3K type 3, Phosphoinositide-3-kinase class 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, vps34) Antibody