• PI3KC2B, NT (Phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 Domain-containing Subunit beta, PI3K-C2-beta, Phosphoinositide 3-kinase-C2-beta, PIK3C2B, PtdIns-3-kinase C2 Subunit beta, C2-PI3K, DKFZp686G16234) Antibody

    PI3KC2B, NT (Phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 Domain-containing Subunit beta, PI3K-C2-beta, Phosphoinositide 3-kinase-C2-beta, PIK3C2B, PtdIns-3-kinase C2 Subunit beta, C2-PI3K, DKFZp686G16234) Antibody