• PI3KC2G, NT (Phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 Domain-containing Subunit gamma, Phosphoinositide 3-kinase-C2-gamma, PI3K-C2gamma, PI3K-C2-gamma, PIK3C2G, PtdIns-3-kinase C2 Subunit gamma, MGC163149) Antibody

    PI3KC2G, NT (Phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase C2 Domain-containing Subunit gamma, Phosphoinositide 3-kinase-C2-gamma, PI3K-C2gamma, PI3K-C2-gamma, PIK3C2G, PtdIns-3-kinase C2 Subunit gamma, MGC163149) Antibody